วิธีสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น My Loved One (M.L.O.)

วิธีสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น My Loved One (M.L.O.)

Movements | 6 Feb 2020

1,280 Views

ซื้อสินค้า 1 ชิ้น

ซื้อให้ตัวเอง

 • เลือกสินค้าชิ้นที่ต้องการใส่ตะกร้า > คลิก “ถัดไป” ภายใต้รายการสินค้าในหน้า Cart
 • ไปที่หน้า Shipping & Payment > กรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) > ระบุข้อมูล “ที่อยู่ในการจัดส่ง” และ “ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน” ให้ถูกต้อง หากต้องการให้ใช้ที่อยู่จัดส่งอยู่คนละที่อยู่กับใบเสร็จรับเงิน
 • เลือกวิธีการจัดส่ง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะใช้เวลา 1-3 วัน และไปรษณีย์ลงทะเบียน ใช้เวลา 1 สัปดาห์
 • ยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินตามขั้นตอนบนหน้าจอ และแนบหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ซื้อให้เพื่อน

 • เลือกสินค้าชิ้นที่ต้องการใส่ตะกร้า > คลิก “ถัดไป” ภายใต้รายการสินค้าในหน้า Cart
 • ที่หน้า Shipping & Payment > กรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) > ในช่อง “ที่อยู่ในการจัดส่ง” ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเพื่อน ส่วนในช่อง “ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน” ให้ระบุที่อยู่ของผู้ซื้อ
 • เลือกวิธีการจัดส่ง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะใช้เวลา 1-3 วัน และไปรษณีย์ลงทะเบียน ใช้เวลา 1 สัปดาห์
 • จากนั้นยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินตามขั้นตอนบนหน้าจอ และแนบหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)ซื้อแพ็คคู่ที่ร่วมรายการ

ซื้อสินค้าแพ็คคู่ให้ตัวเอง หรือซื้อให้เพื่อน (ผู้รับ 1 คน)

 • เลือกสินค้าชิ้นที่ต้องการใส่ตะกร้า > คลิก “ถัดไป” ภายใต้รายการสินค้าในหน้า Cart
 • ส่งให้ตัวเอง: ที่หน้า Shipping & Payment > กรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) > ระบุข้อมูล “ที่อยู่ในการจัดส่ง” และ “ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน” ให้ถูกต้อง หากต้องการให้ใช้ที่อยู่จัดส่งอยู่คนละที่อยู่กับใบเสร็จรับเงิน
 • ส่งให้เพื่อน: ที่หน้า Shipping & Payment > กรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) > ในช่อง “ที่อยู่ในการจัดส่ง” ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของเพื่อน ส่วนในช่อง “ที่อยู่ในการจัดส่ง” ให้ระบุที่อยู่ของผู้ซื้อ
 • เลือกวิธีการจัดส่ง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะใช้เวลา 1-3 วัน และไปรษณีย์ลงทะเบียน ใช้เวลา 1 สัปดาห์
 • ยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินตามขั้นตอนบนหน้าจอ และแนบหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ซื้อให้ตัวเอง 1 ชิ้น และซื้อให้เพื่อน 1 ชิ้น​ (ผู้รับ 2 คน)

 • เลือกสินค้าชิ้นที่ต้องการใส่ตะกร้า > คลิก “ถัดไป” ภายใต้รายการสินค้าในหน้า Cart
 • ชิ้นที่ส่งให้ตัวเอง: ที่หน้า Shipping & Payment > กรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) > ระบุข้อมูลที่อยู่ของคุณ รวมทั้งรุ่น/สีสินค้าที่คุณเลือกในช่อง “ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน”
 • ชิ้นที่ส่งให้เพื่อน: ที่หน้า Shipping & Payment > กรอกข้อมูลทุกช่องที่มีเครื่องหมาย (*) >  ระบุข้อมูลชื่อและที่อยู่ของเพื่อน รวมทั้งรุ่น/สีสินค้าที่เพื่อนเลือกในช่อง “ที่อยู่ในการจัดส่ง”
 • เลือกวิธีการจัดส่ง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะใช้เวลา 1-3 วัน และไปรษณีย์ลงทะเบียน ใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยพัสดุที่จัดส่งให้คุณและเพื่อนจะเป็นแบบเดียวกัน
 • จากนั้นยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินตามขั้นตอนบนหน้าจอ และแนบหลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

Our Products

Related Posts

Messenger Line