Zweed n' Roll The Diary

฿950.00

* กรุณาระบุชื่อผู้ที่จะให้เขียนเป็นผู้รับหน้ากล่องภายในเป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษ โดยวงเล็บไว้ด้านหลังหากไม่ตรงกับชื่อที่อยู่จัดส่ง*
รายละเอียดของสมุด

- ขนาด A5S (15.5 x 21.0 ซม.)
- ปกหน้า กระดาษการ์ดบอร์ด หนา 2 มม. พิมพ์1/0 สี(สีดํา) เคลือบกันสีลอก เต็มขนาด (15.5 x 21.0ซม.) กระดาษ Skin สีดำ 130 แกรม ประกบบนจั่วปัง

- ปกหลัง กระดาษการ์ดบอร์ด (ในประเทศ) หนา 2 มม. พิมพ์1/0 สี(สีดํา) เคลือบกันสีลอก / กระดาษ Skin สีดำ 130 แกรม ประกบบนจั่วปัง ปัมจมโลโก้ zweed n’ roll เต็มขนาด (15.5 x 21.0 ซม.)

- ใบปะปกหน้า กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม พิมพ์ 1 สี(สีดํา) 4 หน้า
- ใบปะปกหลัง กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม พิมพ์ 1 สี(สีดํา) 4 หน้า
- กระเป๋าหลัง กระดาษการ์ดขาว 150แกรม 1/1 สี (สีดํา) 2 หน้า ไดคัทปะกาว

- เนื้อใน 1 กระดาษ Green Offset 120แกรม ไม่พิมพ์ จํานวน 208 หน้า
- เนื้อใน 2 กระดาษ Skin สีดำ 130 แกรม 8 หน้า
- ทําเล่ม เย็บกี ปิดใบหุ้มสัน ติดกาวปกกระดาษการ์ดบอร์ด
- ทาขอบดํา

- จํานวน 300 เล่ม

- กล่องบรรจุพร้อมที่บุกระดาษอาร์ตการ์ด 350แกรมพิมพ์ 1/1 สี

- ปากกาสีดำ Muji รุ่น M032
- ไส้สีชมพู Muji สี Sakura

- คลิปหนีบปากกาแม่เหล็กปั๊มจม zweed n' roll

Messenger Line