ZP Bookends

฿295.00

ฉากเหล็กกั้นหนังสือ + ช่องเก็บของ
ขนาด : 161 × 140 × 200 มม.
ฉากเหล็กกั้นหนังสือหน้าตาเรียบง่าย
ออกแบบให้มีช่องเก็บของเข้ามุม สามารถใส่ปากกาหรือที่คั่นหนังสือได้

Messenger Line