Wheat Straw Lunch Box Pack X2

฿330.00

กล่องข้าวใยข้าวสาลี (แพ็ก X2)
กล่องข้าวทำจากวัสดุฟางข้าวสาลีและพลาสติก PP
มีช้อนส้อมในกล่อง ภายในกล่องสามารถแบ่งได้ 2 ช่อง
ขนาด : 205 x 73.5 x 130 มม.
100% BPA Free
ภายในเซ็ตมีกล่องสีน้ำตาล 2 กล่อง