B5X

฿95.00

Sale Member price ฿81.00

สมุดเข้าเล่มริมลวดขนาด B5
ขนาด : 202 x 262 มม.
ปก : กระดาษคราฟต์ 375 แกรม
เนื้อใน : กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น ขนาด 182 x 257 มม.

Messenger Line