A5 ST Bullet Journal

฿250.00

Sale Member price ฿213.00

สมุดบันทึก A5 Bullet Journal ปกเคลือบผิวสัมผัสนุ่ม
ขนาด : 148 x 210 มม.
เนื้อใน : กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 80 แผ่น

Messenger Line