ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ไซส์ L 2 ลูก

฿400.00

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ไซส์ L น้ำหนักลูกละ 1.5 - 1.8 กิโลกรัม

คนรักสุขภาพต้องกิน “ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” เป็นเกษตรอินทรีย์ รสชาติหวาน (เข้มข้น) อมเปรี้ยวเล็กน้อย ความหวานไม่ต่ำกว่า 9 องศาบริกซ์ มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ เนื้อกุ้งใหญ่แน่น สีขาวอมเหลือง แกะร่อนง่ายไม่ติดเปลือก เมล็ดลีบเล็กมาก มีวิตามินซีและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผิวพรรณ สายตา เหมาะกับผู้ควบคุมน้ำหนัก และใส่ใจคุณภาพชีวิต

“ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” เป็นผลไม้ GI รสชาติดีมีชื่อเสียง ในแต่ละปีสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นจำนวนมหาศาล เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพชาวสวนส้มโอ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าโดยใช้สติกเกอร์รับรองคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (trace ability) การใช้ QR Code ทำให้ทราบข้อมูลแห่งผลิต แหล่งที่มาของสินค้า และได้รับอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ชาวจีนและคนไทยเชื่อสายจีนว่าส้มโอเป็นผลไม้มงคล จึงนิยมนำไปไหว้บูชาเทพเจ้าเพื่อให้เกิดความมั่งมี สุขภาพดี และมีอายุยืนยาว