B6 : B6 Notebook

B6 Notebook
สมุดบันทึกปกลายหินอ่อน B6
ขนาด : 12.8 x 18.2 ซม.
เนื้อใน : กระดาษสีครีมถนอมสายตา 75 แกรม 80 แผ่น
- เส้นบรรทัด
เข้าเล่ม : เย็บกี่ไสกาว
ดูข้างใน
PDF
฿220.00

สี

ขนาด

12.8 x 18.2 cm

รูปแบบShare item with friends