Glass Lunchbox 1040

฿290.00

Sale Member price ฿247.00

กล่องอาหารแก้ว ความจุ 1040 ml
กล่องเก็บอาหาร ทำจากแก้ว ช่องเก็บอาหาร 2 หรือ 3ช่อง ความจุ 1040 ml
ขนาด 21 x 16.5 x 7 ซม.
ฝาพลาสติกเปิดระบายอากาศได้ ทนอุณหภูมิ 400 องศา

Related Products