ซองใส่เอกสาร

EA4H

31.5 x 24.0 cm

฿165.00

ซองใส่เอกสาร A4 แนวนอน กระดาษคราฟท์ 300 แกรม ขนาดบรรจุ 6 ชิ้น/แพ็ก
มีความหนากว่าซองเอกสารปกติ 3 เท่า ใช้ซ้ำได้มากกว่า 10 ครั้ง
สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นระบบระเบียบ
ทดแทนซองพลาสติก เท่ากับลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

EA4V

24.0 x 31.5 cm

฿165.00

ซองใส่เอกสาร A4 แนวตั้ง กระดาษคราฟท์ 300 แกรม ขนาดบรรจุ 6 ชิ้น/แพ็ก
มีความหนากว่าซองเอกสารปกติ 3 เท่า ใช้ซ้ำได้มากกว่า 10 ครั้ง
สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นระบบระเบียบ
ทดแทนซองพลาสติก เท่ากับลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

EA3

47.0 x 35.0 cm

฿215.00

ซองขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับใส่เอกสาร A3 แนวนอน กระดาษคราฟท์ 375 แกรม
ขนาดบรรจุ 4 ชิ้น/แพ็ก มีความหนากว่าซองเอกสารปกติ 3 เท่า ใช้ซ้ำได้มากกว่า 10 ครั้ง
สามารถจัดเก็บเอกสารได้เป็นระบบระเบียบ ทดแทนแฟ้มเก็บผลงาน
เป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่าเหมาะกับการใช้งาน

สมุดริมลวดซ่อนห่วง

B5BX (Blank)

20.2 x 26.2 cm

฿95.00

สมุดริมลวดซ่อนห่วงขนาด B5 (Blank) ไม่พิมพ์เส้นบรรทัด ปกกระดาษคราฟท์ 375 แกรม
เนื้อในขนาด 18.2 x 25.7 ซม. กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น
หน้ากระดาษไม่พิมพ์เส้นบรรทัด เปิดกว้างให้อิสระในการเขียนบันทึก
เมื่อคุณได้ใช้นอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังช่วยถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
ดีไซน์เข้าเล่มแบบซ่อนห่วงไว้ให้ดูเรียบเท่

B5LX (Line)

20.2 x 26.2 cm

฿95.00

สมุดริมลวดซ่อนห่วงขนาด B5 (Line) พิมพ์เส้นบรรทัด ปกกระดาษคราฟท์ 375 แกรม
เนื้อในขนาด 18.2 x 25.7 ซม. กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น
หน้ากระดาษพิมพ์เส้นบรรทัด ดูเป็นระเบียบในการเขียน
เมื่อคุณได้ใช้นอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังช่วยถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
ดีไซน์เข้าเล่มแบบซ่อนห่วงไว้ให้ดูเรียบเท่

B5GX (Grid)

20.2 x 26.2 cm

฿95.00

สมุดริมลวดซ่อนห่วงขนาด B5 (Grid) พิมพ์เส้นตาราง ปกกระดาษคราฟท์ 375 แกรม
เนื้อในขนาด 18.2 x 25.7 ซม. กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น
หน้ากระดาษพิมพ์เส้นตารางเหมาะกับการวาดแบบ ระบุสัดส่วนหรือเขียนบันทึกได้หลากหลาย
เมื่อคุณได้ใช้นอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังช่วยถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
ดีไซน์เข้าเล่มแบบซ่อนห่วงไว้ให้ดูเรียบเท่

A5BX (Blank)

16.5 x 21.5 cm

฿89.00

สมุดริมลวดซ่อนห่วงขนาด A5 (Blank) ไม่พิมพ์เส้นบรรทัด ปกกระดาษคราฟท์ 375 แกรม
เนื้อในขนาด 14.5 x 21.0 ซม. กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น
เสมือนเพื่อนคู่กาย ไปกับเราได้ทุกที่ จดบันทึกตามสไตล์คุณ
เมื่อคุณได้ใช้นอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังช่วยถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
ดีไซน์เข้าเล่มแบบซ่อนห่วงไว้ให้ดูเรียบเท่

A5LX (Line)

16.5 x 21.5 cm

฿89.00

สมุดริมลวดซ่อนห่วงขนาด A5 (Line) พิมพ์เส้นบรรทัด ปกกระดาษคราฟท์ 375 แกรม
เนื้อในขนาด 14.5 x 21.0 ซม. กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น
เสมือนเพื่อนคู่กาย ไปกับเราได้ทุกที่ เขียนบันทึกได้เป็นระเบียบ
เมื่อคุณได้ใช้นอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังช่วยถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
ดีไซน์เข้าเล่มแบบซ่อนห่วงไว้ให้ดูเรียบเท่

A5GX (Grid)

16.5 x 21.5 cm

฿89.00

สมุดริมลวดซ่อนห่วงขนาด A5 (Grid) พิมพ์เส้นตาราง ปกกระดาษคราฟท์ 375 แกรม
เนื้อในขนาด 14.5 x 21.0 ซม. กระดาษกรีนรีด 75 แกรม จำนวน 40 แผ่น
เสมือนเพื่อนคู่กาย ไปกับเราได้ทุกที่ วาดแบบระบุสัดส่วนได้สะดวก
เขียนบันทึกได้อิสระทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เมื่อคุณได้ใช้นอกจากจะรักษ์โลกแล้วยังช่วยถนอมสายตาของคุณอีกด้วย
ดีไซน์เข้าเล่มแบบซ่อนห่วงไว้ให้ดูเรียบเท่